23 juni 2018

Stichting Evangelisatie Sjofar

Actie voor een ambulance

Stichting Evangelisatie Sjofar (SES) heeft een groot verlangen om elke inwoner van Nederland met het Evangelie in contact te brengen. Dit proberen we zoveel mogelijk in samenwerking met lokale kerken te doen.

SES is een stichting die in 2006 is ontstaan uit een groep bewogen jongeren uit de reformatorische kerken die sinds 2000 met elkaar evangeliseren bij evenementen, houseparty’s en in winkelcentra. SES heeft geen betaalde krachten en draait volledig op vrijwilligers. De meeste van deze vrijwilligers evangeliseren regelmatig in een team op één (of meerdere) locatie(s) in het land. Door het persoonlijk overhandigen van een aansprekende folder proberen we mensen uit te nodigen tot een gesprek over het Evangelie.

SES beschikt over een tot evangelisatiebus omgebouwde bestelbus, een omgebouwde ambulance en een kraam. Bij elke actie gaat (zo mogelijk) een bus of kraam mee. De bus wordt op locatie gebruikt voor de opslag van het foldermateriaal en Bijbels, maar ook als plek waar een rustig gesprek gevoerd kan worden met een geïnteresseerde, onder het genot van koffie of thee.

Op dit moment zijn we actief in ca. 15 steden en de meeste locaties worden eens per maand bezocht. Naast het actief evangeliseren is een belangrijk doel van SES om kerken te ondersteunen. Ook het bijdragen aan het bewustwordingsproces dat iedere gemeente, zelfs ieder gemeentelid, een taak heeft om met zijn naaste over het Evangelie te spreken, is een doel van SES.

Kerken kunnen Pro Deo een beroep op SES doen voor ondersteuning bij het opzetten van evangelisatieacties. SES kan hierin zorg dragen voor toerusten van gemeenteleden, het faciliteren van een Bijbelbus, regelen van de nodige vergunningen en eventueel leveren van ervaren mensen.

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.evangelisatiesjofar.nl.