Getuigen gevraagd!

Het LCJ, één van de jongerenorganisaties van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gaat actievoeren voor drie evangelisatieprojecten in Nederland en hun eigen jeugdwerk. De actieslogan dit jaar is: Getuigen gevraagd! 

Met de actieopbrengst wil het LCJ een ambulance bekostigen die gebruikt gaat worden voor straatevangelisatie van stichting Sjofar. Er is behoefte aan een online kinderbijbel platform gericht op kinderevangelisatie, daarom wil het LCJ ook de ontwikkeling van zo’n platform, via Evangeliestek, ondersteunen. Daarnaast wil de jongerenorganisatie het mogelijk maken dat minimaal 250 kinderbijbels aan gezinnen worden uitgedeeld in Kerkrade via de stichting ‘Een Boodschap voor Kerkrade’. Zoals voorgaande jaren gaat ook nu de helft van de actieopbrengst naar het LCJ, voor goed en betaalbaar Bijbelstudiemateriaal. Om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren. Nederland wordt steeds meer een zendingsland. Daarom: Geef het woord door.

Blijde Boodschap-bandje
Speciaal in deze actie is de focus op het leren vertellen wat de kern van het Evangelie inhoudt. Aan de hand van het Woordeloosboek waarin 5 kleuren centraal staan, goud – zwart – rood – wit – groen, wordt het Evangelie in notendop toegelicht. Alle kinderen, die gaan actievoeren, krijgen een gesponsord Blijde Boodschap-bandje aangeboden. Doormiddel van het dragen van dit armbandje worden kinderen uitgedaagd om aan de mensen om hen heen het Evangelie uit te leggen. Het Evangelie van redding en vergeving voor doel-missers. Bestel het Woordeloosboek (inclusief het Blijde Boodschap-bandje) via www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek.

Vindt u het belangrijk dat Gods Woord wordt doorgegeven? Dat er wordt getuigd van de gekruisigde en opgestane Christus? Steun deze actie!

Dit jaar is ook de gratis doneerbutton (0,25 cent per klik) op de actiesite mogelijk gemaakt door bedrijven. Meer informatie en het digitale actiemagazine zijn te vinden op www.getuigengevraagd.nu.


Voor meer informatie zie www.getuigengevraagd.nu
Download het actiemagazine: www.getuigengevraagd.nu/magazine
Blijde Boodschap-bandje: www.getuigengevraagd.nu/woordeloosboek

Ook kunt u contact opnemen met:

Willem Kok
Eindverantwoordelijke landelijke actie LCJ