30 mei 2018

Spreker uitnodigen

De stichtingen ‘Sjofar’ en ‘Een Boodschap voor Kerkrade’ kunnen een presentatie verzorgen over hun werk op een gemeente-avond. Een spreker kan uitgenodigd worden via de onderstaande contactgegevens:

Stichting Evangelisatie Sjofar

Contactpersoon: Heidy van Trierum-Liefting
E-mail: heidyliefting@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-49466054

Een Boodschap voor Kerkrade

Contactpersoon: Jan Bayense
E-mail: jbayense@baybay.nl
Telefoonnummer: 06-51365808

Stichting Evangelisatie Sjofar

Mogelijkheden presentaties (alle leeftijden)

 1. ‘Evangeliseren is naastenliefde’ – Een lezing om het bewustzijn voor evangelisatie te vergroten. Vanuit de Bijbel wordt de noodzaak van het delen van het Evangelie onderbouwd.
 2. ‘Als je niet meer kunt zwijgen’ – Een lezing met algemene toerusting over evangeliseren en getuigen.
 3. ‘In gesprek met de niet-christen’ – Een toerusting voor jongeren (en ouderen) aan de hand van video’s van gesprekken met niet-christenen. Dit is een lezing met veel interactie. (goed geschikt voor 16+ jongeren)
 4. ‘Nederland heeft Jezus nodig!’ – Een informatieve presentatie over ons werk met veel praktijkvoorbeelden.
 5. ‘De Kerk op straat’ – Toerusting specifiek op het gebied van straat/marktevangelisatie
 6. ‘Huis aan huis’ – Specifieke toerusting voor huis aan huis evangelisatie
 7. ‘Heeft mijn leven nog wel zin?’ – Toerusting specifiek voor evangelisatie onder jongeren
 8. ‘Wie de jeugd heeft…’ – Toerusting specifiek voor evangelisatie onder kinderen

Mogelijkheden presentaties (voor kinderen/jeugd)

 1. ‘Echte naastenliefde is je vrienden vertellen over Jezus’ – Een presentatie over evangelisatiewerk voor jongeren van12-16 jaar
 2. ‘Vertel jij wel eens van Jezus?’ – Een presentatie voor kinderen tot 12 jaar.

Het is ook mogelijk om Sjofar uit te nodigen zodat zij met de evangelisatiebus of kraam naar uw locatie komen.

 ‘Evangeliseren is doen’

Toerusting in de praktijk: U, als gemeente, zorgt voor een (drukke) locatie waar onze ambu-bus (of kraam) kan staan. Wij komen met een paar ervaren medewerkers naar u toe om samen met uw gemeenteleden, (min. 4 personen) een evangelisatieactie te verzorgen.

Voorafgaand kan een korte toerusting worden verzorgd.

Een Boodschap voor Kerkrade

Mogelijkheden invulling avond:

 • Presentatie over het evangelisatiewerk in Kerkrade;
 • Toerusting over evangelisatie (vanuit de ervaring van Jan Bayense);
 • Presentatie en toerusting over evangelisatie (een combinatie van bovenstaande).