30 mei 2018

Bijbelstudiemateriaal

BIJBELSTUDIE: 'Getuigen van de levende Christus'

Zingen:

● “Door de wereld gaat een woord”
● “Roept uit aan alle stranden”
● Psalm 45:1,6,8

Lezen:

● Lukas 24:13-35

Getuigen van Christus, hoe doe je dat? Dat kan alleen als je de Heere Jezus kent en Zijn vuur brandt in je hart. Als je denkt dat Jezus gewoon een mens was die nu dood is, dan valt er ook weinig te getuigen.

Kijk maar naar die twee Emmaüsgangers waarover het gaat in Lukas 24:13-35. Na Jezus’ dood zijn ze van Jeruzalem op weg naar het dorpje Emmaüs. Nou, die twee zijn niet echt wat je noemt ‘blijde getuigen’. Ze kunnen alleen getuigen van hun eigen verdriet en teleurstelling. Ze hadden gehoopt dat Jezus de beloofde Verlosser was. Maar blijkbaar hebben ze zich vergist. Want Jezus is gestorven. Ze zitten flink in de put. Zo erg dat ze niet eens doorhebben dat Jezus Zelf naast hen loopt.

Maar dat verandert als Jezus later bij hen aan tafel zit. Hij breekt het brood, zegent het… en ineens zien ze het: “Hij is het! Het is de Heere!” En op datzelfde ogenblik verdwijnt Jezus uit hun zicht.

Laat Jezus hen weer in de steek? Je zou misschien kunnen zeggen: Hij leeft in hen verder, met Zijn Geest. Want ineens zijn ze niet meer verdrietig, maar vol van Christus. Ze beseffen dat het net Jezus Zelf was die naast hen wandelde. Vol verwondering kijken ze elkaar aan: “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?”

Ze zijn zo vol van Christus dat ze besluiten om gelijk terug te gaan naar Jeruzalem. Daar vinden ze de elf discipelen. En natuurlijk kunnen ze het grote nieuws niet voor zich houden. “Jezus leeft!” roepen ze. “De Heere is opgestaan!”

Als je de opgestane Christus hebt ontmoet, dan ga je ‘vanzelf’ van Hem getuigen. Dat getuigen kan op allerlei manieren. Met of zonder woorden. Maar hoe dan ook, Gods Geest gaat door je heen werken, je gaat ‘ruiken’ naar de Heere Jezus (2 Korinthe 2:15).
Kan dat vandaag nog steeds, dat je Hem ontmoet? Ja, want Jezus is nog steeds de Levende en Opgestane! Jezus klopt aan de deur van jouw hart (Openbaring 3:20), Hij wil met jou eten, jouw ogen openen voor Zijn levende Woord, met Zijn Geest wil Hij jouw hart in vuur en vlam zetten. De prediker Spurgeon zei eens: “Je kunt nu meteen tot Jezus gaan als tot een Vriend die leeft en aanwezig is. Hij is niet maar een herinnering, Hij is een voortdurend bestaand Persoon Die jouw gebeden zal horen en verhoren.”

Gespreksvragen:

  • “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?” (Lukas 24:32) Heb je dit zelf wel eens ervaren? Dat de Heere door Zijn Woord tot jou sprak en je hart ging branden?
  • Ken je in je eigen omgeving mensen met zo’n ‘brandend hart’? Mensen bij wie je voelt: zij wandelen met de Heere Jezus. Hoe merk je dat dan?
  • Iemand zei eens: “Een christenmens is een reflector. Het licht dat hij uitstraalt, is geen licht van hemzelf.” Wat vind je van die uitspraak?
  • Tijdens één van zijn zendingsreizen besluit Paulus om niet met het schip verder te gaan, maar lopend verder te gaan. Zijn vrienden blijven aan boord (Hand. 20:13). Het was een tocht van 60 kilometer. Het lijkt tijdverspilling van Paulus. Waarom koos hij er denk je voor om te lopen? Wat kun je hiervan leren als het gaat om getuigen?

Gebedspunten:

  • Bid om de Heilige Geest, dat Hij je hele hart vult en moed geeft om te getuigen van de Heere Jezus.
  • De Heere Jezus wil in ons hart komen en maaltijd met ons houden (Openbaring 3:20). Bid dat dat (meer) werkelijkheid mag worden in jouw leven, dat je mag leven vanuit het besef van Zijn aanwezigheid.
  • Bid voor vrienden en familieleden die niet geloven in de Heere Jezus.
  • Bid voor het werk van stichting Sjofar (straatevangelisatie), stichting Een boodschap voor Kerkrade (evangelisatie en kinderwerk in Kerkrade), Evangeliestek (ontwikkeling evangelisatiemateriaal) en het LCJ (om de ziel en zaligheid van alle kinderen en jongeren).

Downloads