23 juni 2018

Platform Evangeliestek

Actie voor digitale beeldbijbel

Evangeliestek is een samenwerking tussen het LCJ en HJW. Een platform voor kinder- en evangelisatiewerk. Evangeliestek doet het werk met het verlangen dat kinderen en jongeren tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen.

Er is allerlei kinder(evangelisatie)materiaal beschikbaar en ze organiseren jaarlijks toerustingsavonden en een symposium.

Een van de projecten die Evangeliestek in de komende tijd wil gaan realiseren is het project ‘Ontdek de Bijbel voor kinderen’. Op een online platform worden verhalen uit de Bijbel op een interactieve manier aan niet-kerkelijke kinderen vertelt.

Via de kinder(evangelisatie)club kunnen kinderen hiernaar verwezen worden. Ze kunnen op de website allerlei activiteiten uitvoeren waarbij ze steeds meer kunnen leren uit de Bijbel.

De volgende opdracht (uit Deuteronomium 6 vers 5-7) staat daarbij centraal:

“Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.”

Samen gaan voor dat ene doel: kinderen bekend maken met Gods woord, zodat ze het mee kunnen nemen voor de Toekomst.

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.evangeliestek.nl.