23 juni 2018

Een Boodschap voor Kerkrade

Actie voor kinderbijbels

Stichting Een Boodschap voor Kerkrade werkt in de voormalige mijnstad Kerkrade in het oosten van Zuid-Limburg, tegen de Duitse grens. Evangelist Jan Bayense is naar deze stad uitgezonden met de opdracht een Bijbelgetrouwe gemeente te stichten. Sinds 1 juli 2016 woont hij samen met zijn vrouw Margriet in Kerkrade.

Iedere zondagochtend wordt een samenkomst gehouden waar een kleine groep mens bijeen komt rondom het Woord van God. Iedere week wordt de Bijbelintroductiecursus gegeven, er is een Bijbelstudieavond en mensen worden thuis bezocht of op straat aangesproken.

Op de derde zaterdag van de maand is er een kinderbijbelclub en een tienerbijbelclub. Jaarlijks wordt in de zomer een jongerenevangelisatiekamp georganiseerd. De jongeren die hieraan deelnemen organiseren kinderbijbelclubs in de openlucht op diverse plaatsen in de stad en bellen aan bij de huizen om met mensen in gesprek te gaan.

Op de vrijdagavond wordt als afsluiting van dit kamp een maaltijd georganiseerd voor de inwoners van Kerkrade. Tijdens deze maaltijd laten de kinderen horen welke liederen ze hebben geleerd op de kinderbijbelclubs en leest de evangelist een gedeelte uit de Bijbel om aan de hand daarvan iets over de Heere Jezus te vertellen.

We merken dat de Heere het werk zegent en in mensen werkt.

Kijk voor meer informatie over deze stichting op www.eenboodschapvoorkerkrade.nl.